Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านโคก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
e service
e service
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9 (5)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9 (6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9 (7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
การประเมินผลการให้บริการ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ITA ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐา... (05 มี.ค. 2564)  
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล (05 มี.ค. 2564)  
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี (02 มี.ค. 2564)  
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง กำหนดจำนวนประกาศและแผ่... (11 ก.พ. 2564)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโคกและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก (04 ก.พ. 2564)
ประกาศนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง... (04 ก.พ. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องการขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท... (28 ม.ค. 2564)
ประกาศนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้... (27 ม.ค. 2564)
เรื่อง (ร่าง)ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (13 ม.ค. 2564)
การประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น พ้นภัย (11 ม.ค. 2564)
กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (04 ม.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์ก... (17 ธ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญั... (01 ธ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญั... (01 ธ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้... (17 พ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหา และเลือกสรร... (11 พ.ย. 2563)
66ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง การสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้... (21 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศ... (21 ต.ค. 2563)
แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบ้านโคก (08 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายใ... (06 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

รับพระราชทานพระบรมฉายาลัก... (28 ม.ค. 2563)  

TO BE NUMBER ONE ประจำปี ... (24 ม.ค. 2563)  

พิธีสู่ขวัญข้าว งานสืบสาน... (23 ม.ค. 2563)  

พิธีทำบุญตักบาตร งานสืบสา... (23 ม.ค. 2563)

ขบวนรถแห่บุญงานสืบสานประเ... (21 ม.ค. 2563)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลั... (20 ม.ค. 2563)

มอบชุดตรวจหาสารเสพติดให้อ... (21 พ.ย. 2562)

งานลอยกระทงเทศบาลตำบลบ้าน... (13 พ.ย. 2562)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภู... (22 ต.ค. 2562)

จิตอาสาพัฒนาศาลเจ้าปู่ตาห... (13 ต.ค. 2562)

13 ตุลาคม2562 พิธีบำเพ็ญก... (13 ต.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศั... (06 ก.ย. 2562)

ถวายพระพรชัยมงคล “พระบาทส... (07 พ.ค. 2562)

จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน บริเ... (07 พ.ค. 2562)

ปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นไม้ส... (07 พ.ค. 2562)

To Be Number One เทศบาลตำ... (08 ก.พ. 2562)

วันลอยกระทง ประจำปี 2561... (23 พ.ย. 2561)

กิจกรรมโครงการควบคุมและป้... (24 ส.ค. 2561)

จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ (23 ส.ค. 2561)

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาค... (12 ส.ค. 2561)
Responsive image
การจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15... (18 มี.ค. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก... (18 ก.พ. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเล... (17 ก.พ. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายไม้อัดสำหรับการจัดก... (16 ก.พ. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรร... (15 ก.พ. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือก... (10 ก.พ. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอร์รี่รถย... (05 ก.พ. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องฉาย... (28 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องเสียงหอกระจา... (28 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ขอ... (28 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือกา... (28 ม.ค. 2564)
ประกาศเทสบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนัก... (28 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกณ์... (20 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกณ์ต... (20 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน... (20 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่... (20 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประช... (11 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกองคลัง... (11 ม.ค. 2564)
ประกาศเทสบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเล... (06 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเ... (17 ธ.ค. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การค้าชายแดน ช่องห้วยต่าง (31 พ.ค. 2554)  
Responsive imageResponsive image

สถิติผู้เข้าใช้บริการสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก


ที่อยู่ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53180
โทรศัพท์ : 
0-5548-6113 ต่อ 18 สำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 0-5548-6113 ต่อ 16 กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 
0-5548-6113 ต่อ 17 กองคลัง
โทรศัพท์ : 0-5548-6113 ต่อ  12 นายกเทศมนตรี
0-5548-6087  หรือ 0979244322    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18
อีเมล์ : tasbanbankhok@gmail.com