Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านโคก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็... (29 ธ.ค. 2560)  
ขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีต่างๆภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคกไปขอแบบแสดงรายการทรัพย์สิ... (28 ธ.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (19 ธ.ค. 2560)  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเ... (15 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง... (21 พ.ย. 2560)
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลบ้านโคก จังห... (09 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่๔ ประจำปีงบประ... (02 ต.ค. 2560)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (06 ก.ย. 2560)
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจท... (07 ส.ค. 2560)
รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2560 (11 ก.ค. 2560)
แบบรายงานผลการจัดทำคู่มือ (16 มิ.ย. 2560)
ประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปี พ.... (25 พ.ค. 2560)
ประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปี พ.... (25 พ.ค. 2560)
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (23 พ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่องการตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นนาหน่ำ หมู่ที่ 3 ต.บ้านโค... (23 พ.ค. 2560)
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง (23 พ.ค. 2560)
ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (18 พ.ค. 2560)
ทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่อง เพื่อนำความกราบ... (18 พ.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือนตั้งแต่ ... (28 เม.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ของ สขร. ประจำปี2560 (18 เม.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเที่ย... (04 ม.ค. 2561)  

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี... (06 ธ.ค. 2560)  

วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชา... (05 ธ.ค. 2560)  

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ... (29 พ.ย. 2560)

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิ... (24 พ.ย. 2560)

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร บุค... (20 พ.ย. 2560)

ขณะนี้ประปาเทศบาลสองตัวได... (10 พ.ย. 2560)

โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก... (12 ก.ย. 2560)

ปลูกต้นไม้ (06 ก.ย. 2560)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมคนพ... (31 ส.ค. 2560)

โดยกองสวัสดิการสังคม จัดท... (30 ส.ค. 2560)

โครงการอบรมให้ความรู้สำหร... (30 ส.ค. 2560)

โครงการเข้าค่ายพุทธธรรม พ... (26 ส.ค. 2560)

เทศบาลตำบลบ้านโคกเข้าร่วม... (22 ส.ค. 2560)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้า... (18 ส.ค. 2560)

เดินรณรงค์Big cleaning da... (15 ส.ค. 2560)

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ป... (10 ส.ค. 2560)

โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อ... (03 ส.ค. 2560)

การประชุมประชาคมระดับตำบล... (03 ส.ค. 2560)

28 กรกฎาคม 2560 มหามงคล เ... (28 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องการสำรวจและกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื... (03 ต.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (02 ต.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องการตรวจรับการจ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางสายบ้านน้อย... (16 ส.ค. 2560)  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างพื้นฐานตามเทศบัญญัติ งบประม... (25 ก.ค. 2560)
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่๔ บ้านห้วยครั่ง (25 ก.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอ... (07 มิ.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอบ... (05 พ.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอบ... (07 เม.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลบ้านโคก อำ... (03 มี.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอบ... (03 ก.พ. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอ... (06 ม.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเ... (05 ธ.ค. 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอบ... (03 พ.ย. 2559)
รายงานผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (06 มิ.ย. 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558 (08 ต.ค. 2558)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558 (10 ก.ย. 2558)
รายงานผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2558 (11 ก.ค. 2558)
รายงานผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2558 (15 พ.ค. 2558)
รายงานผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2558 (05 เม.ย. 2558)
รายงานผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (04 มี.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การค้าชายแดน ช่องห้วยต่าง (31 พ.ค. 2554)  
Responsive imageสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก

เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53180
โทรศัพท์ : 0-5548-6087  โทรสาร : 0-5548-6113 ต่อ 18   E-mail : admin@bankhok.go.th
Powered By bankhok.go.th