Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านโคก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหา และเลือกสรร... (08 พ.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินการไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ... (11 เม.ย. 2561)  
รายงานข้อมูลทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (07 มี.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์แผนการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 (07 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างบล๊อกคอนเวิริ์ดห้วยขอนเห็ดบด หมู่ 5 บ้าน... (15 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล.บริเวณหลังบ้าน... (15 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยคอวัว ระยะ 2 หมู่ 4 บ้านห้วยครั่ง ขนาดกว้าง... (15 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยครั่ง หมู่ 4 บ้านห้วยครั่ง ขนาดกว้าง 3 เมต... (15 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายต้นมะม่วงใหญ่ หมู่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 219... (15 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายหุ่ง หมู่ 2 บ้านน้ำแพ ขนาดกว้าง 2.80 เม... (15 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยยศ หมู่ 1 บ้านโคกเหนือ ขนาดกว้าง 5เมตร ยาว... (15 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายโคกผักหวาน หมู่ 2 บ้านน้ำแพ ขนาดกว้าง 4 เมตร ย... (15 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหลวง หมู่ 5 บ้านฟากนาขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว ... (15 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนายาว หมู่ 1 บ้านโคกเหนือ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว... (15 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง... (15 ม.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่๑ ประจำปีงบประม... (03 ม.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็... (29 ธ.ค. 2560)
ขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีต่างๆภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคกไปขอแบบแสดงรายการทรัพย์สิ... (28 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (19 ธ.ค. 2560)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเ... (15 ธ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การช่วยเหลือวาตภัย เดือนก... (28 ก.พ. 2561)  

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน... (28 ก.พ. 2561)  

โครงการกีฬาชุมชนสมานฉันท์... (28 ก.พ. 2561)  

งานสืบสานประเพณีก่อเจดีย์... (22 ม.ค. 2561)

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเที่ย... (04 ม.ค. 2561)

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี... (06 ธ.ค. 2560)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชา... (05 ธ.ค. 2560)

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ... (29 พ.ย. 2560)

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิ... (24 พ.ย. 2560)

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร บุค... (20 พ.ย. 2560)

ขณะนี้ประปาเทศบาลสองตัวได... (10 พ.ย. 2560)

โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก... (12 ก.ย. 2560)

ปลูกต้นไม้ (06 ก.ย. 2560)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมคนพ... (31 ส.ค. 2560)

โดยกองสวัสดิการสังคม จัดท... (30 ส.ค. 2560)

โครงการอบรมให้ความรู้สำหร... (30 ส.ค. 2560)

โครงการเข้าค่ายพุทธธรรม พ... (26 ส.ค. 2560)

เทศบาลตำบลบ้านโคกเข้าร่วม... (22 ส.ค. 2560)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้า... (18 ส.ค. 2560)

เดินรณรงค์Big cleaning da... (15 ส.ค. 2560)
Responsive image
การจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง... (11 เม.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาคร... (07 มี.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 มี.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์แผนการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 (07 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.สายห้วยยศ หมู่ นายาว 1 , สายห้วยครั่ง , สายห้วยคอวัว... (27 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.สายต้นมะม่วงใหญ่ หมู่ 3 (27 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.สายต้นมะม่วงใหญ่ หมู่3 (27 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.สายโคกผักหวาน หมู่ 2 (27 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.สายบ้านนายหุ่ง กำมาแสน หมู่2 (27 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.สายห้วยยศ หมู่ 1 (27 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหลวง ม.5 (27 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง (31 ม.ค. 2561)
ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25... (29 ม.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องการสำรวจและกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื... (03 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (02 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องการตรวจรับการจ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางสายบ้านน้อย... (16 ส.ค. 2560)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างพื้นฐานตามเทศบัญญัติ งบประม... (25 ก.ค. 2560)
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่๔ บ้านห้วยครั่ง (25 ก.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอ... (07 มิ.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอบ... (05 พ.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การค้าชายแดน ช่องห้วยต่าง (31 พ.ค. 2554)  
Responsive imageสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก

เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53180
โทรศัพท์ : 0-5548-6087  โทรสาร : 0-5548-6113 ต่อ 18   E-mail : admin@bankhok.go.th
Powered By bankhok.go.th