:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

3 พ.ค. 2564

รายละเอียด: ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านโคก ได้ออกบริการประชาชนดังนี้ -กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม ดำเนินการซ่อมเเซมหลังคาอาคารที่ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านโคก -กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาเเตกที่หมู่ที่ 1 บ้านโคกเหนือ,หมู่ที่ 5บ้านฟากนา เเละซ่อมเเซมไฟฟ้าส่องสว่างริมถนน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเเพ ตำบบลบ้านโคก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร