:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 เมษายน 2564

30 เม.ย. 2564

รายละเอียด:

วันที่ 30 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลบ้านโคก ได้ดำเนินการล้าง ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลฯ เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๒๐๑๙)

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร