:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

25 ต.ค. 2564

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร