:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ สังกัดเทศบาลตำบลบ้านโคก

29 ต.ค. 2564

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


jobs_264_2022_9_24_974553.pdf