:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ)สังกัดเทศบาลตำบลบ้านโคก

7 พ.ย. 2563

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร