:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

19 ต.ค. 2563

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร