:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง กำหนดเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

18 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง กำหนดเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก  สมัยสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


news_249_2022_9_24_705181.pdf