:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

12 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


news_252_2022_9_24_750553.pdf