:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปีพ.ศ.2566 ตามพรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

18 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


90 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำ_304.pdf