:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: กลุ่มส่งเสริมอาชีพการทอผ้า เทศบาลตำบลบ้านโคก

5 พ.ย. 2561

รายละเอียด:

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการทอผ้า เทศบาลตำบลบ้านโคก เริ่มเรียนรู้การทอผ้าตั้งแต่ พ.ศ. 2528 โดยได้รับการสนับสุนจากกรมส่งเสริมจัดส่งอาจารย์มาช่วยสอนการทอผ้า ปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งหมด 20 คน โดยเทศบาลตำบลบ้านโคกได้ช่วยส่งเสริมในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทอผ้า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร