:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: มะขามหวาน

10 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นแหล่งปลูกมะขามหวานที่มีชื่อเสียง พันธุ์ที่นิยมปลูกคือมะขามหวานพันธุ์สีทอง และสีชมภู ผู้มาเยือนต่างติดใจในรสชาติและนิยมซื้อกลับไปเป็นของฝาก นอกจากนั้นยังมีผู้มารับซื้อจากชาวสวนโดยตรงเพื่อไปจำหน่ายตามจังหวัดต่าง ๆ 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร