:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: องค์พระหลวงพ่อทันใจ

10 พ.ย. 2564

รายละเอียด:

องค์พระหลวงพ่อทันใจ องค์ที่ 97 หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพระใหญ่ ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาดอยพระธาตุ หมู่ที่ 7 บ้านโคกใน ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร