:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ดอยพระธาตุ

10 พ.ย. 2564

รายละเอียด:

ดอยพระธาตุ อยู่บนเนินเขาบริเวณ หมุ่ที่ 7 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ นอกจากจะได้สักการองค์ะพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์แล้วยังสามารถเห็นวิวบ้านโคกได้แบบ 180 องศา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร