:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: งานสืบสานประเพณีก่อเจดีย์บุญกองข้าวใหญ่

27 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

บุญกองข้าว เป็นบุญประเพณีประจำปีของชาวบ้านโคก เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวจะนำข้าวมารวมกันเพื่อสู่ขวัญข้าวและนำไปถวายวัด ด้วยสำนึกในบุญคุณของข้าวและยังเป็นการแสดงออกถึงพลังในการร่วมแรงร่วมใจของชุมชน โดยงานก่อเจดีย์บุญกองข้าวใหญ่จะจัดในช่วงประมาณเดือนมกราคมของทุกปี มีทั้งการก่อเจดีย์ข้าว ขบวนแห่วัฒนธรรม การประกวดอาหาร การออกร้าน การสู่ขวัญข้าว และมหรสพมากมาย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร