:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ติดต่อเรา

 
 
เทศบาลตำบลบ้านโคก
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 53180
โทรศัพท์ : 0-5548-6113

แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

E-mail : saraban@bankhok.go.th
Website : www.bankhok.go.th 
 Faceboook : เทศบาลตำบลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน

สำนักปลัดเทศบาล : 0-5548-6113 ต่อ 18
กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม   : 0-5548-6113 ต่อ 16
กองคลัง : 0-5548-6113 ต่อ 17
นายกเทศมนตรี : 0-5548-6113 ต่อ  12
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 0-5548-6087  หรือ 0979244322   

 

แผนที่เทศบาลตำบลบ้านโคก

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น