:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัทล์ติก สายบ้านห้วยครั่ง ม.4 กว้าง5เมตร ยาว2.9 กม. หนาเฉลี่ย 0.05เมตร

วันที่ลงประกาศ: 16 ก.ย. 2565

รายละเอียด: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัทล์ติก สายบ้านห้วยครั่ง ม.4 กว้าง5เมตร ยาว2.9 กม. หนาเฉลี่ย 0.05เมตร


file

mid_101_2022_9_24_191654.pdf