:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัทล์ติก ถนน ม.4 บ้านห้วยครั่ง

วันที่ลงประกาศ: 16 ก.ย. 2565

รายละเอียด: เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัทล์ติก ถนน ม.4 บ้านห้วยครั่ง


file

mid_102_2022_9_24_203488.pdf