:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยยาง หมู่ที่๒ บ้านน้ำแพ

วันที่ลงประกาศ: 1 มิ.ย. 2563

รายละเอียด: