:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยคอวัว หมู่ที่ 4 บ้านห้วยครั่ง

วันที่ลงประกาศ: 23 ก.ค. 2563

รายละเอียด:


file