:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกสระน้ำหมู่ที่ 7เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร

วันที่ลงประกาศ: 17 ก.ย. 2563

รายละเอียด:


file