:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารเรียน ศพด. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก

วันที่ลงประกาศ: 18 พ.ค. 2566

รายละเอียด:


file

137 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจั_664.pdf