:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีตศรีนวลฟาร์ม ม.5 บ้านฟากนา

วันที่ลงประกาศ: 16 มิ.ย. 2565

รายละเอียด: ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีตศรีนวลฟาร์ม ม.5 บ้านฟากนา


file

mid_96_2022_9_24_119854.pdf