:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสาสะพาน คสล. ศาลปู่ตาหมวกคำ ม.7

วันที่ลงประกาศ: 16 มิ.ย. 2565

รายละเอียด: ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสาสะพาน คสล. ศาลปู่ตาหมวกคำ ม.7


file

mid_97_2022_9_24_134364.pdf