:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: เรื่องประกาศ วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหนองหลวง-บ้านพ่อนิก

วันที่ลงประกาศ: 9 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:


file

116 เรื่องประกาศ วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง โครงกา_643.pdf