:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยตาเหล้าระยะที่ 2 ม.2 บ้านน้ำแพ

วันที่ลงประกาศ: 29 ส.ค. 2565

รายละเอียด: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยตาเหล้าระยะที่ 2 ม.2 บ้านน้ำแพ


file

news_66_2022_9_24_486835.pdf