:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: เรื่อง ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่3 บ้านโคก

วันที่ลงประกาศ: 11 ส.ค. 2566

รายละเอียด:


file

161 เรื่อง ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง โครงก_685.pdf