:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลปู่ตา - ห้วยครั่ง ม.6 บ้านน้อยน้ำแพ

วันที่ลงประกาศ: 5 ก.ย. 2565

รายละเอียด: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลปู่ตา - ห้วยครั่ง ม.6 บ้านน้อยน้ำแพ


file

news_70_2022_9_24_557494.pdf