:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีต(AC)สาย อต.5017 บ้านห้วยครั่ง

วันที่ลงประกาศ: 13 ก.ย. 2565

รายละเอียด: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีต(AC)สาย อต.5017 บ้านห้วยครั่ง


file

purchase_test_440_2022_9_24_30775.pdf