:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ประกาศผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ลงประกาศ: 4 ม.ค. 2565

รายละเอียด:


file