:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3เดือนเมษายน พ.ศ.265 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

วันที่ลงประกาศ: 1 ก.ค. 2565

รายละเอียด: ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3เดือนเมษายน พ.ศ.265 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565


file

sub_158_2022_9_24_947277.pdf