:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ประกาศผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักปลัดเทศบาล ในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

วันที่ลงประกาศ: 1 ส.ค. 2565

รายละเอียด: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ประกาศผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักปลัดเทศบาล ในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565


file

sub_159_2022_9_24_960915.pdf