:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของกองคลัง กองช่าง และกองสาธารณสุขฯ ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

วันที่ลงประกาศ: 1 ธ.ค. 2564

รายละเอียด:


file