:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

วันที่ลงประกาศ: 1 ธ.ค. 2564

รายละเอียด: ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564


file