:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วันที่ลงประกาศ: 1 มี.ค. 2565

รายละเอียด: ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565


file