นายกฯ ชี้ ล้มแล้วต้องลุกให้ไว สู้ไป
จนท.คงมาตรการเข้ม นายกฯ ย้ำ ต้องลดความเสี่ยงในสิ่งที่ไม่จำเป็น ระบุ จะก่ออิฐถือปูนสร้
โพลชี้ชาวโลกตระหนักปัญหาโลกร้อนเป็น
ผลสำรวจพบว่า ประชากรโลกส่วนใหญ่มีความตระหนักถึงภัยคุกคามจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากา